AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK) Akademik atama ve yükseltmelerde adayın yeterliğinin değerlendirilmesinde Rektörlüğe görüş sunmak üzere kurulur.

 

ADEK, Üniversite Yönetim Kurulu'nun (ÜYK) önerisi ve Senato’nun onayı ile, her bilim dalı için, 3 yıl atanan Üniversite Profesörleri ile Komisyon’un başkanlığını da yapacak olan Akademik İşler’den sorumlu Rektör Yardımcısı’ndan oluşur. Boşalan bir üyelik için, aynı yöntemle ve ayrılan üyenin normal süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

 

Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

 

Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerin atanmalarına ve yükseltilmelerine esas teşkil etmek üzere "Akademik Değerlendirme Kıstasları" Fakülte Kurulları’nın görüşleri alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

Mart 2022 ve sonraki başvurular için (Bakınız, ÜYK - 16/12/2020 Kararı)

 

ACADEMIC EVALUATION CRITERIA - DOWNLOAD PDF FILE

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI - PDF DOSYASINI İNDİR

 

AKADEMİK PERSONELİN ÜNVAN TÜZÜĞÜ - PDF DOSYASINI İNDİR