Akademik Yükseltme Koşulları

 
Yardımcı Doçentlik Koşulları
Doçentlik Koşulları
Profesörlük Koşulları
  7. Profesörlüğe atanmak için başvuran adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
    (1) Doçentlik ünvanını aldıktan sonra, en az 2 yıl bir üniversitede tam zamanlı olmak üzere, ilgili alanda en az 5 yıl çalışmış olmak.
    (2) Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun Akademik çalışmalara sahip bulunmak.
  8. (1)

Profesörlüğe başvuru koşullarını yerine getiren adaylar Ekim veya Mart aylarında aşağıda belirtilen belgelerle Rektörlüğe başvururlar:
 

"Publications Credit - TEMPLATE" doldurulup  + "Özgeçmiş"  elektronik posta ile ADEK Koordinatörlüğü'ne iletilmesi.

 

Aşağıda belirtilen belgeler 5 ayrı dosya halinde ADEK Koordinatörlüğü'ne teslim edilir.

 

(a) Hangi akademik alanında yüseltilmek istenildiğini belirtilen ve "Evrak Birimi"nden onaylı bir dilekçe.

(b) "Application Form For Academic Promotion" doldurulması.

(c) "Akademik Değerlendirme Formu (Türkçe) - (English)" doldurulması.

(d) Özgeçmiş.
(e) Doktora veya sanatta yeterlik veya tıpta uzmanlık belgesi.
(f) Doçentlik belgesi.
(g) Bilimsel yayın listesi ve yayınların kopyaları.
(h) Kongre ve konferans tebliğlerinin listesi ve kopyaları.
(i) Eğitim-öğretim faaliyetleri.
(j) İngiliz dilini pek iyi bildiğine dair belge (varsa).
(k) Yayınlara yapılan atıfların listesi (varsa).
(l) Gerçekleştirdiği araştırma projelerinin listesi (varsa).
(m) Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).
(n) Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).
(o) Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).
(p) Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.