Akademik Yükseltme Koşulları

 
Yardımcı Doçentlik Koşulları
Doçentlik Koşulları
  9. Doçentliğe atanmak için başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
    (1) Doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik ünvanına sahip olmak.
    (2) Doktora ünvanını aldıktan sonra, en az 2 yıl bir üniversitede tam zamanlı olmak üzere, ilgili bilim alanında en az 3 yıl çalışmış olmak.
    (3) Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygun akademik çalışmalara sahip bulunmak.
  10. (1) Doçentliğe başvuru koşullarını yerine getiren adaylar, Ekim veya Mart aylarında aşağıdaki belgelerle birlikte Rektörlüğe başvururlar:
 

"Publications Credit - TEMPLATE" doldurulup  + "Özgeçmiş"  elektronik posta ile ADEK Koordinatörlüğü'ne iletilmesi.

 

Aşağıda belirtilen belgeler 6 ayrı dosya halinde ADEK Koordinatörlüğü'ne teslim edilir.

(TC Üniversiteler Arası Kurul kararı ile Doçentlik ünvanına sahip olanlar için 3 ayrı dosya yeterlidir)

 

(a) Hangi akademik alanında yüseltilmek istenildiğini belirtilen ve "Evrak Birimi"nden onaylı bir dilekçe.

(b) "Application Form For Academic Promotion" doldurulması.

(c) "Akademik Değerlendirme Formu (Türkçe) - (English)" doldurulması.

(d) Özgeçmiş.
(e) Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.
(f) Bilimsel yayın listesi ve yayınların kopyası.
(g) Kongre ve konferans tebliğlerinin listesi  ve kopyaları.
(h) Eğitim-öğretim faaliyetleri.
(i) Yaptığı ve katıldığı araştırma projelerinin listesi (varsa).
(j) Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).
(k) Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).
(l) Üniversite yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).
(m) Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Profesörlük Koşulları