Akademik Yükseltme Koşulları

 
Yardımcı Doçentlik Koşulları
  13. Yardımcı doçentliğe atanmak için aşağıdaki koşullar aranır:
    (1) Doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik ünvanına sahip olmak.
    (2) Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstaslarına uygunakademik çalışmaları bulunmak.
  14. (1)

Yardımcı Doçentliğe atanmak isteyen adaylar, Ekim veya Mart aylarında aşağıda belirtilen belgelerle Rektörlüğe başvururlar:

 

"Publications Credit - TEMPLATE" doldurulup + "Özgeçmiş"  elektronik posta ile ADEK Koordinatörlüğü'ne iletilmesi.

 

Aşağıda belirtilen belgeler 4 ayrı dosya halinde ADEK Koordinatörlüğü'ne teslim edilir.

 

(a) Hangi akademik alanında yüseltilmek istenildiğini belirtilen ve "Evrak Birimi"nden onaylı bir dilekçe.

(b) "Application Form For Academic Promotion" doldurulması.

(c) "Akademik Değerlendirme Formu (Türkçe) - (English)" doldurulması.

(d) Özgeçmiş.
(e) Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.
(f) İngilizce yeterlik belgesi (varsa).
(g) Bilimsel yayın listesi ve yayınların kopyaları.
(h) Kongre ve konferans tebliğlerinin listesi ve kopyaları.
(i) Madde 6’da anılan Akademik Değerlendirme Kıstasları kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Doçentlik Koşulları
Profesörlük Koşulları