Akademik Yükseltme Koşulları

Profesörlüğe, Doçentiğe yada Yardımcı Doçentliğe atanmak isteyen adaylar, Ekim veya Mart aylarında Rektörlüğe başvurabilirler:

 

Yardımcı Doçentlik Koşulları (Değerlendirme Aşamaları)

Doçentlik Koşulları (Değerlendirme Aşamaları)

Profesörlük Koşulları (Değerlendirme Aşamaları)